Skip to content
Lakkanlegg

Rosauto G60-F

Pris: på forespørsel

Automatisk og manuell rengjøring av lakksprøyter brukt med løsemiddelbaserte eller vannbaserte malings- og lakktyper. Ejektoravsug sørger for automatisk utlufting når lokket åpnes.

Flaggskipet G60F fra Rosauto, er produsert i rustfritt stål, vasker to lakksprøyter samtidig, og har avkast via ejektoravsug. Maskinen lar deg vaske manuelt samtidig som maskinen utfører autovask. Denne unike egenskapen skiller G60F fra andre merker, og gjør arbeidsdagen mer effektiv.

Rosauto G60-F

Automatisk vasking i både vann- og tynnersone

Vaskeren er utstyrt med tidsstyringer som lar deg kontrollere vasketidene i begge soner. I vannsonen henter membranpumpen henholdsvis rent vann og vann/vaskemiddel fra tanken under filterenheten, og leder dette ut til vaskedysene.

I tynnersonen benyttes to membranpumper; den ene fôrer forvaskdysene, mens den andre pumpen sørger for sluttrengjøringen.

Manuell vasking, og sluttrengjøring med vann

En ekstra liten pumpe leverer vann til en vaskedyse, fra beholderen i bunnen av maskinen. Den medfølgende børsten er koblet til byggets vannforsyning og brukes til sluttvask; for rengjøring av maskinen, og for å helle rent vann i tanker for neste vaskesyklus. Til slutt benyttes blåsespissen til å rense innvendig og tørke lakksprøyter og vaskede deler.

Rensing av vannet

Kummen som tar imot det forurensede vannet, er utstyrt med et separasjonssystem hvor man tilsetter koaguleringsmiddelet fra lakkprodusenten, slik at koagulert lakk og forurenset vann havner i separasjonsfiltrene over resirkuleringstanken. Vannet blir dermed renset og kan brukes
på nytt. Lakkrestene holdes i forfilterposen, og de siste partiklene separeres fra vannet når det renner via neste filterpose.

Interessert i en prat? 

 
 
 
 
Form CTA