Skip to content
AdobeStock_318231723_Preview

Landbruk

Vi leverer blant annet foggere for plantevernmidler og desinfeksjon av driftsbygninger, samt malingsutstyr for effektivt vedlikehold av bygningsmassen.

Innen landbruket finnes det ulike driftsformer, som skogbruk, jordbruk, gartnernæring og husdyrbruk med meieriprodukter, egg- og kjøttproduksjon. Dette betyr at bedriftene har forskjellige behov og utfordringer avhengig av hvilken sektor de opererer i.

Imidlertid er følgende felles for alle i næringene: Et betydelig fokus på å sikre en effektiv, bærekraftig og lønnsom produksjon, samtidig som matsikkerheten holdes på et høyt nivå.
Utfordringer innen landbruksnæringen

Det er viktig å kunne opprettholde en lønnsom produksjon som tar hensyn til både miljøet og samfunnets behov for mat og andre produkter.

Dette innebærer blant annet å utnytte ressursene på en effektiv måte, begrense klimautslipp og redusere bruken av kjemikalier ved å effektivisere påføring og virkningsgrad. For å oppnå dette er landbruket avhengig av påføringsteknologi av høy kvalitet, noe vi kan bidra med.

Mattrygghet er en viktig faktor for aktører innen landbruk, og det er avgjørende at produksjonen og distribusjonen av mat foregår på en trygg og ansvarlig måte. Dette innebærer blant annet å følge strenge hygiene- og sikkerhetsregler for å unngå kontaminering av maten, og å sørge for at maten oppfyller kravene til kvalitet og næringsinnhold.

Overflatebehandling for landbruk 2 - Paintbox Pro-2

Hva trenger du?

 

Her finner du eksempler på produkter og utstyr vi leverer til landbruksnæringen

Innenfor husdyrproduksjon oppnås den beste desinfeksjonseffekten etter f.eks. utslakting  av fjærfebestander, ved at man påfører desinfeksjonsmidler ved hjelp av termisk fogging. Dessverre har ikke tåkeleggere av høy nok kvalitet vært tilgjengelige i Norge tidligere, men i tett samarbeid med toneangivende aktører i landbruket sørger nå Paintbox Pro for at næringene får tilgang på verdensledende foggere fra blant annet tyske IGEBA.

Av andre bruksområder kan nevnes bekjempelse av uønsket spredning av blant annet selje, or og andre arter som er til ulempe for effektiv drift i inn- og utmark. Avhengig av bruksområde garanterer våre termiske foggere samt kaldfoggesystemer en optimal spredning og påføring av desinfeksjonsmidler, og i tillegg plantevernmidler i gartnerier.

Effektivitet i drift handler også på å ta vare på infrastruktur, maskiner og utstyr. Våre høykvalitets malepumper med tilbehør samt sandblåse- og tørrisblåseutstyr lar næringen vedlikeholde verdier på en rask og kostnadseffektiv måte, og er et vesentlig bidrag til den langsiktige lønnsomheten i driften av ethvert bruk. 

Besøk produktoversikten
Overflatebehandling for landbruk | Paintbox Pro

La oss hjelpe deg med din overflateutfordring

For å sikre høy kvalitet, lang holdbarhet og god kostnadseffektivitet, er det viktig å velge de rette produktene og teknikkene. Vi leverer produkter med tilhørende utstyr som kan hjelpe overflatebehandlere å imøtekomme bransjens utfordringer.

Send oss en melding på e-post. chat eller skjema -  eller ring oss for en prat om løsninger.

Hvordan jobber vi?

Paintbox Pro tilbyr et omfattende spekter av produkter og tjenester, fra individuelle komponenter og reservedeler til omfattende integrerte prosjekter, med fokus på sektorer som bilskadeindustri, transport, industri, næringsmiddelbransjen, havbruk, landbruk, Forsvaret og andre offentlige sektorer. Uavhengig av prosjektets omfang og tidslinje, kan du forvente en grundig tilpasset og profesjonell prosess fra første kontakt.

 

Vår fremste prioritet er å forstå og møte dine spesifikke behov.

 

Vi streber etter å levere produkter og løsninger som effektivt takler dine unike utfordringer. Ved å gi oss tilgang på detaljert informasjon på forhånd, for eksempel om infrastruktur, strøm, gass, begrensninger og krav, muliggjør du en smidigere prosess. Dette resulterer i en skreddersydd tilnærming som minimerer behovet for justeringer og endringer underveis i prosjektet.

1
Du kontakter oss
Du tar kontakt med oss. Enten med utgangspunkt i en produktkategori, konkret produkt eller  informasjon om oppgaven du ønsker å utføre.
2
Vi snakker sammen
Vi får frem detaljene, bruksområde og målsetninger, og snakker sammen om hvilke løsninger og produkter som best treffer behovet.
3
Vi utformer et tilbud

For å sikre at vi beveger oss samme vei må vi gjennomgå avklaringer og korrigering. Når vi er enige om en god løsning og tidslinje for leveranse, setter vi opp et tilbud basert på det.

4
Vi er enige

Signaturen er på plass. Nå setter vi hjulene i bevegelse for å iverksette det vi er enige om, til avtalt tid. 

Det som betyr noe er

AT DERE ER FORNØYDE MED VÅRE LØSNINGER

Espen EilertsenDaglig leder, Durano AS
– Vi ringte rundt til flere leverandører, og fikk fra starten god kjemi med Paintbox Pro. De er faglig dyktig, har god kontroll på reglement og var flink til å analysere seg frem til hvilken løsning vi trengte, basert på behovet vi hadde.
Torgeir HollaNotodden vgs
-Paintbox var kjapp med tilbakemeldinger og avklaringer. De forsto hvilke behov vi hadde, og leverte tilbud hvor kvalitet, pris og levering samsvarte med våre forventinger. Vi sitter igjen med et veldig godt inntrykk av leveransen og sluttproduktet.
Øyvind Beguia HustoftUniversitet i Stavanger
Universitet i Stavanger valgte Paintbox Pro når de skulle oppgradere sine tekniske løsninger, og fikk installert to lukkede kabiner for henhldsvis lakkering og sveising. “Jeg er meget fornøyd med leveransen”, forteller prosjektrådgiver for bygg- og arealforvaltning, Øyvind Beguia Hustoft
Petter GundersenGundersen Bilservice AS
- Det var en upåklagelig leveranse. Jeg har bare positive ting å fortelle. Fra første dialog til siste skrue satt på ferdig montert lakkboks. God dialog, klare forventinger og en leveranse som ble ferdigmontert, helt uten feil, og før avtalt tid. I vår bransje er det sjeldent, og jeg er svært fornøyd.

Vet du allerede hva du trenger?

Send oss en melding på e-post. chat eller skjema -  eller ring oss for en prat om løsninger.